»Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there.«
― John P. Kotter
Vodstvo
Domen Prašnikar je 5 let uspešno deloval v bančništvu v okviru SKB, skupine Societe Generale, in 11 let v gospodarstvu na vodstvenih funkcijah ali zahtevnih angažmajih v svetovalnih podjetjih A. T. Kearney in PricewaterhouseCoopers. Primarno se je usmerjal v dejavnostih storitev, »FMCG«, zavarovalništva, trgovine in industrije in tako pridobil celovit vpogled v delovanje podjetij v času sprememb. Zaključil je študij ekonomije v ZDA, ki ga je nadgradil z MBA študijem na Poslovni šoli IEDC Bled.

V času svetovanja v podjetju A. T. Kearney je vodil svetovalne projekte na Hrvaškem in v Sloveniji z glavnim poudarkom na prodaji, merjenju in izboljšanju dobičkonosnosti in upravljanju nabave. V času svetovanja v PricewaterhouseCoopers je bil odgovoren za vodenje projektov pri strankah – pomagal je vzpostaviti in razvijati prakso poslovnega svetovanja v regiji. Kot izvršni direktor Farm Ihan je bil odgovoren za poslovno prestrukturiranje skupine v kriznih razmerah.

Reference
Mreža
Delujemo kot inženiring podjetje, ki za vsak posamični projekt pridobi in postavi kompetentne ljudi z izkušnjami iz panoge. To nam daje potrebno fleksibilnost za naše naročnike. V naši rastoči mreži projektnih sodelavcev so strokovnjaki z različnih dejavnosti:
Sodelujemo tudi z več partnerskimi podjetji s področij:
Gorazd Bedenčič je 12 let opravljal vodstvene funkcije v gospodarstvu v različnih multinacionalkah tako v Sloveniji kot v tujini. Aktiven je bil v različnih panogah od maloprodaje, avtomobilizma, hotelirstva, svetovanja do elektro industrije. Med drugim je 4 leta deloval na vodstvenih funkcijah v podjetjih Hofer in Lidl, nato 5 let v BMW Group Slovenija in kasneje še v Savi Turizmu. Zadnji dve leti deluje kot samostojni svetovalec. Zaključil je MBA na Poslovni šoli IEDC Bled. Je manager, prodajnik, logist in organizator. Zna uspešno delovati v najrazličnejših okoljih in panogah in vedno najde inovativen pristop k reševanju težav.

»Pri vstopu na nov trg uvajati novosti v tradicionalnem okolju, pri postavitvi obsežnega poslovanja podjetja se uspešno spopadati z nasprotovanjem javnosti in okolice, v času največje krize na zrelem trgu uspeti postati številka 1 v prodaji in v časih, ko povsod upada potrošnja, občutno povečati prodajo. Inovativnost in drugačnost kažeta pot.«

Reference
Urban Höfler je svojo kariero začel kot finančni analitik na finančnem skladu Hram Holding, kjer je delal 3 leta, leto in pol nadaljeval kot član uprave na Kompas MTS, odgovoren za marketing. Nato se je prvenstveno usmeril v poslovno svetovanje – na začetku 5 let za svetovalno podjetje A.T. Kearney, zadnja leta pa deluje kot samostojni svetovalec. V vmesnem času je bil dve leti tudi izvršni direktor CMT Group.

Njegova referenčna področja dela so povezana s pripravo strateških izhodišč, postavitvijo organizacije in poslovnih modelov, poglobljenimi finančnimi študijami ter skrbnimi pregledi in dobrim poznavanjem splošnih funkcij v podjetju (nabave, kadrov, računovodstva itd.). Kot izvršni direktor CMT Group je izvedel celostno prestrukturiranje podjetja s stroškovno optimizacijo poslovanja.

Reference