»If you want something new, you have to stop doing something old.«
― Peter F. Drucker
Poslovno svetovanje
Pri svetovanju, kako izboljšati poslovanje in dvigniti dobičkonosnost, gremo korak naprej
Zavedamo se, da so ljudje in kultura podjetja bistveni element za uspešno preobrazbo, zato smo fizično prisotni in proaktivni skozi vse faze projekta sprememb. Strateški pristop v teh fazah omogoča večje preskoke v izboljšanju poslovanja, mi pa gremo v implementaciji ukrepov še korak naprej. Poleg izvajanja tradicionalnega poslovnega svetovanja, ki bazira na temeljitih analizah in posnetku stanja, zavihamo rokave in po potrebi vstopimo v funkcijo »interim managementa«, če in ko je to potrebno.
Prave rešitve za vas
Če ste opazili, da
smo pravi partner za vas.
Strategija
Poslovni svet je konkurenčen, dinamičen in neizprosen. Podjetja morajo imeti jasno navigacijo, ki jih pelje čez vse čeri in prav to je namen realne in smiselne strategije, v katero verjamejo vsi zaposleni. Je del širše vizije in posega v najgloblje pore podjetja, ki mora v svoj poslovni model vnašati potrebne inovacije, prepoznavati strateška partnerstva in preko stalno učeče se organizacije iti v korak s časom. Družinska podjetja imajo še dodatne strateške izzive pri prenosu poslovanja na naslednje generacije.
Tipične naloge, ki jih izvedemo v procesu izdelave, prenove ali presoje strateškega dokumenta:
 • Analiza konkurence na domačem ali tujem trgu in trendi razvoja panoge
 • Posnetek internega stanja (SWOT, ključna tveganja in strateške dileme)
 • Opredelitev, kje bo podjetje tekmovalo v prihodnje in na kakšen način
 • Določitev glavnih strateških ciljev (numerično in opisno)
Rast in pospeševanje prodaje
Te storitve so namenjene podjetjem, ki imajo finančne in kadrovske vire, s katerimi se lahko sistematično lotijo prenove prodaje in večanja prodajne učinkovitosti. Naš pristop je usmerjen v rezultate, hitro zaznava priložnosti na trgu in generira dobičkonosno realizacijo.
 • Zasnova prodajne in marketinške strategije
 • Postavitev prodajne organizacije z uvedbo upravljanja odnosov s strankami (CRM) in postavitvijo sistema lijaka priložnosti
 • Segmentacija kupcev in optimizacija prodajnih poti (tako B2B kot B2C)
 • Načrt izvedbe za prodor na tuje trge in pomoč pri navezovanju stikov
 • Iskanje in evalvacija strateških partnerstev
Stroškovna učinkovitost
Rast v podjetja prinese odvečne procese, ljudi in stroške brez dodane vrednosti. Vedno je težko iti korak nazaj in metoda rezanja stroškov brez tehtnega načrta ne prinese trajnega izboljšanja. Na osnovi vsebinskih argumentov in analize porabe človeških virov vam pomagamo postaviti ljudi na pravo mesto in sestaviti prioritete področij, ki naredijo podjetje spet vitko in zagotovijo hitre spremembe.
 • Racionalizacija administracije, izločanje podvajanj in nižanje fiksnih stroškov
 • Optimizacija poslovnih procesov z dvigom produktivnosti
 • Obvladovanje kompleksnosti produktnega portfelja in racionalizacija SKU
 • Dobičkonosnost produktov in kupcev (s poglobljenim sistemom pokritij; analiza in ukrepi)
Optimizacija oskrbovalne verige
Obvladovanje surovin, novih nabavnih poti, pravega nivoja in strukture zalog ter zunanjih podizvajalcev postaja vse težja naloga za proizvodna podjetja. Kompleksnost in hiter razvoj novih produktov samo še povečujeta izzive v oskrbovalni verigi.
 • Optimizacija stroškov in procesov v nabavi
 • Povezave z dobavitelji in pravi pogajalski pristopi
 • Rešitve v logistiki in izboljšanje skladiščnega poslovanja
Poslovna analitika
Kako lahko veš, kam greš, če ne veš, kje si? Prava in ažurna informacija, ki omogoča odločanje, je danes nujen pogoj za ciljno vodenje podjetij. Excel omogoča veliko fleksibilnosti, vendar ne zagotavlja sistematičnosti. Dandanes obstaja več orodij v oblaku, ki za nizek strošek na uporabnika omogočijo celotno preglednost nad upravljanjem vseh vitalnih informacij v podjetju.
 • Ocena obstoječe IT podpore (ERP sistemi, skladiščenje podatkov, BI)
 • Integriran sistem za upravljanje (BI, ERP, CRM, Excel, izbira sistemov itd.)
 • Postavitev sistema kazalnikov in nadzornih plošč za vodstvo (»KPI dashboard«)
Reorganizacija in razvoj kadrov
Ljudje so ključni. To ne sme biti oguljena fraza, saj mora prav vodstvo sprostiti potenciale med zaposlenimi, postaviti vsakega na pravo mesto in vzpostaviti mehanizme za osebno rast. Organizacijska kultura lahko odločilno zavira odprto komunikacijo in vliva nezaupanje, zato se vseh tovrstnih sprememb lotevamo z veliko mero občutljivosti.
 • Sprememba organizacijske strukture na podlagi kompetenc ljudi in strateških ciljev
 • Postavitev korporativne organizacije za rastoča podjetja, ki so prerasla obrtniško logiko
 • Integracija po združitvi
 • Pravna pomoč pri reorganizaciji podjetja
 • »Coaching« in mediacija za družinska podjetja