»The universe is change; our life is what our thoughts make it.«
― Marcus Aurelius Antoninus
Predstavitev
Valior – vaš zanesljivi partner pri izvajanju pozitivnih sprememb v malih in srednje velikih podjetjih

Smo vodilna svetovalna hiša v Sloveniji za področje poslovnih sprememb med malimi in srednje velikimi podjetji. Projektov in vodenja zahtevnih procesov sprememb se lotevamo samozavestno in pragmatično na podlagi izkušenj iz prakse.

Naš pristop
Odlično obvladamo analitiko, ki je temelj naše svetovalne dejavnosti. Preko poglobljenega uvida v notranje delovanje podjetja ter analize trga in konkurence naši pregledi poslovanja razkrijejo vsa ključna tveganja in strateške dileme. Izsledke analiz preko scenarijev prevedemo v zaključke, ki omogočajo našim strankam hitre in prave odločitve za uresničitev pozitivnih sprememb in maksimiranje vrednosti.

Poslovno realnost prevajamo v jasne finančne indikatorje in tako predstavljamo most med operativci in finančniki. Vse predpostavke preverimo v procesu poslovnega modeliranja, saj smo trdno prepričani v nerazdružljivost finančnega in poslovnega prestrukturiranja – njuna kombinacija je nujna za doseganje pozitivnega procesa transformacije.
Usmerjamo se v mala in srednje velika podjetja z določeno zgodovino, večplastnimi procesi in nastavki korporativne strukture, ki s 50 do 250 zaposlenimi ustvarjajo tudi do 50 milijonov EUR prometa. Pogoj za uspešno sodelovanje je odprtost za spremembe, pri uvajanju novih procesov pa se naslanjamo na neomajno podporo s strani vodstva.

Tako znotraj ekipe kot pri naših strankah poudarjamo moč učenja, ki je najboljša konkurenčna prednost, saj je dandanes težko zaščititi poslovne modele in patentirati unikatno storitev ali proizvod.
Naše poslanstvo in vrednote
Naše poslanstvo je preko usmerjenih procesov poslovnega, finančnega in lastniškega prestrukturiranja omogočati preobrat v poslovanju malih in srednje velikih slovenskih podjetij.

Pri vseh naših projektih nas vodijo in usmerjajo predvsem naslednje vrednote:

a
visok etični standard in integriteta,
b kvalitetne pozitivne spremembe in
c
usmerjenost k rešitvam.
Kaj nas ločuje od drugih?
1
Poslovna in finančna integracija.
Združujemo razumevanje kompleksnosti tako finančnih kot poslovnih vsebin in jih dobro povezujemo.

2
Strokovnost in izkušnje
. Smo izkušeni strokovnjaki s specifičnimi znanji, v povprečju s 15 leti delovnih izkušenj. Reference smo pridobili s številnimi svetovalnimi projekti, vodstvenimi angažmaji in sanacijskimi obrati podjetij.

3
Vodstvene in svetovalne kompetence
. Kalili smo se tudi v managerskih vlogah, zato ima naš nasvet oprijemljivo ozadje.

4
»Value for money«
. Najvišjo kvaliteto vsebine z visoko usposobljeno ekipo zagotavljamo pri sprejemljivi ceni. Smo dovolj majhni, da se polno in ekskluzivno posvetimo našim strankam, a hkrati dovolj veliki, saj imamo kapacitete, izkušnje in kredibilnost za izvedbo najzahtevnejših nalog.

5
Hitrost in prilagodljivost
. Zaradi naših kapacitet in fleksibilnosti se vedno hitro odzovemo in stremimo k hitremu in učinkovitemu zaključku projektov.